Genom åren har det blivit en mängd olika projekt. Vissa har varit långvariga och vissa har varit korta i form av t.ex gästdirigentuppdrag.
Här i projektportföljen kan du läsa mer om allt detta som trots allt bara är ett axplock av allt som skett under 30 år.