Den stora dubblerade Björn och Benny-konserten med Malmö Brandkårs Orkester, solister och kör som skulle ägt rum i april flyttades till september men är nu framflyttad ett helt år.
Min och min vapendragare David Lundblads avslutande dirigentkurs med våra elever som skulle gjorts i Ystad i april är framflyttad på obestämd tid.
Mitt gästspel hos Norrbottensmusiken med anledning av Blåsmusikens dag som skulle skett i maj flyttades fram ett år.
Den Nordiska konserten med Hemvärnets Musikkår Lund som skulle spelats i maj blev helt inställd.
Nationaldagskonserten med Malmö Brandkårs Orkester blev inställd.
Kyrkokonserten i Kävlinge med Hemvärnets Musikkår Lund som skulle varit nu i september är inställd.
Mycket annat som skulle gjorts har blivit inställt eller framflyttat.
Nu står det skrivet i stjärnorna hur vår framtid kommer att se ut.
Vi kan bara hoppas på det bästa och att vi alla behåller hälsan.
NU har vi äntligen kommit igång med repetitionerna med Hemvärnets musikkår Lund, såklart coronaanpassat dock!