Det ser ut att bli ett spännande år igen.

Med min egen orkester, Hemvärnets Musikkår, Lund blir det konsert i Andreaskyrkan i Malmö den 4 mars. Därefter blir det högvakter i Stockholm 22-23 april.
Regementets dag på Revingehed den 14 maj och Nationaldagskonsert den 6 juni.
Den 10 oktober lite medaljceremoni och soldaterinran.
Promskonserter och 75 årsjubileum i Stadshallen i Lund den 28 oktober.
Thomanders jul den 2 december och den 3 december den stämningsfulla julvespern i Allhelgonakyrkan i Lund med kör.
Traditionsenligt dessutom julinblåsning den 24 december i Stadshallen, lund.
Några gästdirigentuppdrag har redan trillat in bl.a. med Hemvärnets Musikkår, Östersund den 25-26 februari.
Lite sjörövarkonsert i Hässlehom den 5 maj med Hässleholms Stadsmusikkår.
Som vanligt, för åttonde året, dirigerar jag Händels fyrverkerimusik i Halmstad sista helgen i augusti.
Det lär säkert trilla in mer allteftersom….