Dirigentelever…..Det var ett tag sedan. Har hela helgen varit stationerad i Eslöv hos Hemvärnets Musikkår som varit välfungerande
övningsorkester till dirigentkursen steg 2A. Tillsammans med kollegan och vännen David Lundblad undervisade jag fem duktiga
dirigenter från hemvärnets olika musikkårer från Luleå i norr till Eslöv i söder. Ser redan fram emot nästa steg som äger rum
i Kalmar.
Foto:Lukas Arnsby