Tillsammans med dirigentelever från det högsta steget av hemvärnets dirigentutbildning gav vi en konsert med övningsorkestern Hemvärnets musikkår Lund och min dirigentkollega David Lundblad.
Konserten var avslutning på den utbildning som David och jag har hållit tillsammans för dirigenter och vicedirigenter från några av landets hemvärnsmusikkårer. Det blev en underhållande konsert med blandad repertoar och glada nyutexaminerade dirigentelever.