Lystring Ställ! Manöver…

Det har blivit dags för mig att ta ett samlat grepp om Lystrings Ställs digitala identitet och grafiska uttryck. Tillsammans med Kaskad Kommunikation har vi arbetat fram en ny hemsida och en grafisk identitet som jag tror kommer lyfta Lystring Ställ till nya höjder. Jag har som plan att förutom att presentera mig själv och det jag kan även ha ett nyhetsflöde men också redovisa tidigare genomförda projekt.

Jag hoppas att mina tidigare och kommande partners skall uppskatta detta!

 

/Jörgen

Konferencier