Gör som många andra orkestrar gjort! Bjud in en gästdirigent för omväxling och inspiration under en helg. Kanske till och med avsluta med en konsert?

Jag har genom åren engagerats i många olika sammanhang för just detta och tycks vara uppskattad. Det har varit samarbeten med helprofessionella orkestrar, frilansorkestrar, amatörorkestrar och ungdomsorkestrar inom såväl symfoni- som i blåsmusiksammanhang och teateruppsättningar. Jag har således lång och bred erfarenhet av att dirigera och är dessutom utbildad pedagog så det hela brukar bli just inspirerande!

Tidigare inspirationsdagar

  • Hemvärnets musikkårer i Skaraborg, Bohusdal och Eslöv.
  • Jag har jobbat med Jönköpings Länsorkester 2010 och 2012.
  • Varit i Värnamo och Karlshamn som inspiratör för länets musikkårer.
  • Haft ansvaret för Hemvärnets Centrala Orkesterkurser 2006, 2007 och 2010.
  • Lett Nationsorkestern sedan 2008.
  • Varit dirigent vid försvarets sommar- och vintermusikskolor 2006-2008.
  • Haft hand om massbandkonserterna vid Svensk Blåsmusikfestival 2009-2011.
  • Dirigerat västra Götalands orkesterträff där GWO var orkesterstomme 2007.
  • Gästat Örebro Musikhögskolas inspirationsdag 2008 och mycket mer.
Boka en boost!