Ettan alltid neråt!

I helgen träffade jag mina dirigentelever igen för en trevlig och intensiv helg. Jag och min kollega och vän David Lundblad undervisade våra dirigentelever och hade Ystads hemvärnsmusikkår som övningsorkester. Ett stort tack till alla medverkande.