Två fullsatta konsertdagar i St Nikolai kyrka i Halmstad tillsammans med Halmstad brass och Halmstad oratoriekör, orgel och solister.