Marinens Ungdomsmusikkår är en rikstäckande musikkår för ungdomar upp tilll ca 25 år. Musikkåren som har sin bas i Karlskrona är unik i sitt slag och ambitionsnivån är hög. Under mina år som dirigent hann vi med konserter runt om i landet, högvaktsavlösningar på kungliga slottet i Stockholm samt tattoon i Bremen, Hannover, Hamburg och Eksjö.