Dirigent och konstnärlig ledare

Trelleborgs Musikkår är en stor välbesatt och välklingande musikkår bestående av musiklärare, studerande och fritidsmusiker. Kårens profil är underhållningsmusik gärna tillsammans med solister. Såväl lokala som nationellt välkända.

Nyårskonserter, Vårkonsert där vi fyllde ishallen varje år samt den uppskattade sommarserien med konsert varannan måndag juni till augusti, höstkonserter, julkonserter stod på årsprogrammen.

Otaliga utlandsresor till framför allt Tyskland genomfördes men även Paris, London, Amsterdam och Prag besöktes.