Ljud- och ljushappening i advent.

Trelleborgs kommun genomför varje år en ljud- ljusföreställning där hela stadsparken ljus-sätts till musik skriven av mig. Musiken är förinspelad och skriven för stråkar, blåsare och slagverkare.

Verket heter Quite in Adventum och framförs årligen sedan 2010. Musiken tar ca 20 minuter att spela.